Vedtægt

Kontakt os

Klippigården

Klostervang 46
6200 Aabenraa

Tlf.: 73768588
E-mail:
klippigaarden@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag  06:30 - 16:30
Tirsdag    06:30 - 16:30
Onsdag   06:30 - 16:30
Torsdag   06:30 - 16:30
Fredag     06:30 - 15:30

Vedtægt

Vedtægt for Den selvejende Integreret daginstitution Klippigården

Klostervang 46, Kliplev 6200 Aabenraa

§1
Den selvejende Integreret daginstitution Klippigården er en selvejende institution, som er tilsluttet Foreningen De Danske Børneinstitutioner i Aabenraa (benævnes i det senere stykke som FDDB). Institutionen har hjemsted i landsbyen Kliplev i Aabenraa Kommune.

§2
Institutionens formål er, efter driftsoverenskomst med Aabenraa Kommune samt i henhold til den mellem institutionen og FDDB indgåede samarbejds- og administrationsaftale, at drive pædagogisk virksomhed for børn i alderen 6 måneder til 6 år.

§3
Den selvejende institutions ledelse består af en bestyrelse, der varetager den overordnede ledelse og en leder, der varetager den daglige ledelse og drift af institutionen.

§4
Bestyrelsen består af 6 medlemmer.
– 5 medlemmer samt 2 suppleanter valgt af og blandt forældrene, som vælges på den årlige generalforsamling ved skriftlig afstemning.
– 1 medlem valgt af og blandt institutionen uddannede faste personale.

Ved stemmelighed tæller bestyrelsesformandens stemme dobbelt. Bestyrelsen kan suppleres med et medlem udpeget af bestyrelsen, vedkommende er uden stemmeret og behøver ikke at have børn tilknyttet den institutionen. Lederen deltager som tilforordnet og ordstyrer Sekretær arbejde under møderne udføres af et bestyrelsesmedlem. Souschef kan deltage uden stemmeret.

§5
Hvert andet år går 2 hhv. 3 bestyrelsesmedlemmer på valg.
Valget foregår på følgende måde:

A. Bestyrelsen udpeger en ordstyrer, som godkendes af de fremmødte forældre. Ved forældre forstås i denne forbindelse ikke alene de biologiske forældre, men de voksne, der rent faktisk drager omsorg for barnet. Ved udmeldelse af barn/børn udtræder man af bestyrelsen.

B. Ordstyreren orienterer om valgregler og valgprocedurer.

C. Opstilling af kandidater til bestyrelsen sker ved, at mødedeltagerne stiller forslag til kandidater.

D. På stemmesedlen må maks. Skrives 2 hhv. 3 navne. Hver kandidat må kun påføres 1 gang på den enkelte stemmeseddel. Under forudsætning af generalforsamlingens godkendelse kan suppleanter
og bestyrelsesmedlemmer vælges under samme valgprocedurer. Almindeligt stemmeflertal afgør dette. Såfremt valg til bestyrelser og suppleanter fortages samlet, afgives der 4 hhv. 5 navne.

E. Der udleveres 1 stemmeseddel pr. barn i institutionen

F. Ved stemmelighed imellem 2 eller flere kandidater fortages der lodtrækning.

G. Ansatte, der har børn i institutionen, har stemmeret, men de kan ikke vælges til bestyrelsen.

H. Valg af medarbejderrepræsentant sker på et personalemøde, ved skriftlig afstemning, før 1.

oktober. Valgperioden er 2 år: ved afsked/afskedsbegæring udtræder man af bestyrelsen. Medarbejderrepræsentanter har ikke stemmeret. Lederen deltager ikke i valget.

§6
Generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
1. Godkendelse af ordstyrer.
2. Formandens beretning (Skal godkendes)
3. Klippigårdens beretning (Skal ikke godkendes)
4. Orientering af regnskab. (Skal ikke godkendes)
5. Valg til bestyrelsen
6. Evt. Der skal førers referat af generalforsamlingen, dette gøres af den daglige leder.

§7
Bestyrelsen vælger selv sin formand. Denne konstitueres på det først kommende bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. Der afholdes bestyrelsesmøde mindst 4 gange årligt. Til bestyrelsesmøderne indkalder den daglige leder til møde, dagsorden skal udarbejdes af bestyrelsesformanden og den daglige leder. Dagsorden skal være de øvrige bestyrelsesmedlemmer tilgængelig senest 5 dage forinden bestyrelsesmødet. Bestyrelsens formand kan træffe beslutninger på vegne af resten af bestyrelsen, der skal orienteres om dette ved først kommende møde.
1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
2. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
3. Daglig leder indkalder elektronisk til generalforsamling i august som afholdes den første uge i september, med mindst 8 dages varsel.

§8
Bestyrelsen påser, at den selvejende institutions administrative og økonomiske anliggender varetages under hensyntagen til institutionens ledelse og drift. Dette fastlægges i en forretningsorden. Indgåelse og ophævelse af aftaler, som berører institutionens kapital, kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen fastlægger de nærmere regler for den selvejende institutions ledelse og drift ved indgåelse af driftsoverenskomst mellem bestyrelse og kommunalbestyrelsen.

§9
Institutionens leder ansættes og afskediges af bestyrelsen og godkendes af kommunen. Prøvetiden udgør 3 måneder. Bestyrelsens vurdering/ godkendelse af den ansatte leder ligger inden for denne periode. Lederen har ansvaret for den pædagogiske ledelse og den daglige ledelse og drift af institutionen.

§10
Den selvejende institution hæfter med sin kapital efter dansk rets almindelige regler for alle institutioner påhvilende gældsforpligtelser

§11
Ændring af vedtægten kræver tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer. Ændring af vedtægten kræver herudover godkendelsen fra vedkommende kommunalbestyrelse.

§12
I tilfælde af institutions nedlæggelse, skal kapitalen med tilslutning fra samtlige bestyrelsesmedlemmer og med godkendelse af såvel kommunalbestyrelsen, hvormed institutionen har indgået overenskomst som fra socialstyrelsen anvendes til et tilsvarende socialt eller sundhedsmæssigt formål.

Information

Klippigården børnehave
Klostervang 46
6200 Aabenraa

Tlf.:73768588
E-mail: klippigaarden@aabenraa.dk

En del af:

 

Cover for Klippigården - vuggestue og børnehave
487
Klippigården - vuggestue og børnehave

Klippigården - vuggestue og børnehave

Velkommen til Klippigården.
Her på siden kan du holde dig opdateret om hvad der sker i daginstitutionen.

1 day ago

Klippigården - vuggestue og børnehave
Så er køleskab og fryseren fyldt med madvarer - solen skinner og her er såååå skønt 😍 I morgen glæder vi os til at fylde lejren med glade, nysgerrige og forventningsfulde børn og voksne🤩🤩 #traditioner #børnefællesskaber #naturudelivogscience #SocialUdvikling #alsidigpersonligudvikling #selvstændighed #kropsanserogbevægelse #vikanselv #sejebørn #koloni #huskregntøj #viglæderos 😉 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🐌🐌🐌🐌🐌Regnvejr er det perfekteste snegle-finde-vejr🐌🐌🐌🐌🐌🐌🐌Skovhytten trak i regntøjet, vi ville ud og se om vi kunne slå vores snegle-finde-rekord. Vi nåede op over 20 flotte vinbjergsnegle💪🏻🤩 Vi prøvede osse at lave snegle væddeløb, det var rigtig sjovt og en time i regnvejr fløj afsted🌧️🐌 #naturudelivogscience #kropsanserogbevægelser #børnefællesskaber #snegvæddeløb ... See MoreSee Less
View on Facebook
I dag holdte vi Rynkeby løb her i Klippigården☀️✨ Sikke en fantastisk stemning vi havde hele formiddagen 🏃🏻🏃🏼‍♀️ Vi startede med fælles opvarmning, derefter gjorde vi klar til løb-opstart💨 Da fløjtet lød, susede alle børn afsted- sikke en energi alle børn havde☀️ over 300 runder blev løbet🏃🏻🏃🏼‍♀️ #kropsanserogbevægelse #børnefællesskaber #SocialUdvikling #rynkebyløb #indsamlingtilbørnelungefonden #takfordemegafinetshirts #signandbrand v. Søren Frederiksen 👚👕 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Fredagsstemningen hos Skovhytten her til formiddag kan beskrives med et ord, nemlig HYGGE♥️ bøger er blevet læst, spil er blevet spillet, huler er blevet bygget, flotte tegninger er blevet tegnet og halskæder er blevet lavet✨ Koncentration og fordybelse - to egenskaber vi har arbejdet meget med, som osse er en vigtig grundsten for når de skal starte i skolen (som jo er snart😱🕰️✈️) #alsidigpersonligudvikling #fællesskaber #SocialUdvikling #dannelseogbørneperspektiv #fredagsstemning #hygge #skovhytten23/24 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Tur i skoven, kan bare noget godt🥰 Der blev leget, gynget, bygget hule, fundet dyr og smagt på de friske lækre skovsyre ☘️🐌🪲Børnene førte an og valgte turen op ad “bjerget” - der fik vi brugt kroppen, vores grovmotorik! Vi skulle undvig de stikkende, og benspændende brombær og kravle over væltede, glatte træstammer💪🏻 Vi klarede det✌🏻🤩 Vi nød vores madpakker i shelterne til lyden af stille regn og fuglekvidder😍 Alt-i-alt en SKØN tur☺️ #naturudelivogscience #børnefællesskaber #kropsanseogbevægelse #legoglæring #skovhytten23/24 ... See MoreSee Less
View on Facebook