Hvornår syg/rask?

Kontakt os

Klippigården

Klostervang 46
6200 Aabenraa

Tlf.: 73768588
E-mail:
klippigaarden@aabenraa.dk

Åbningstider

Mandag  06:30 - 16:30
Tirsdag    06:30 - 16:30
Onsdag   06:30 - 16:30
Torsdag   06:30 - 16:30
Fredag     06:30 - 15:30

Hvornår syg/rask?

Børn der er syge må som hovedregel IKKE møde i daginstitution. I praksis vil det sige, at barnet skal kunne klare at være i institutionen blandt de andre børn og kunne deltage i almindelige aktiviteter, der foregår – også ude leg på legepladsen. 

Hvis I er i tvivl om, hvorvidt jeres barn kan møde i institutionen, er I velkomne til at ringe og få en snak med personalet. Hvis personalet skal give barnet medicin, skal det være lægeordineret. Det skal medbringes i original emballage og der skal derpå være oplysninger om dosering og barnets navn.

Information

Klippigården børnehave
Klostervang 46
6200 Aabenraa

Tlf.:73768588
E-mail: klippigaarden@aabenraa.dk

En del af:

 

Cover for Klippigården - vuggestue og børnehave
421
Klippigården - vuggestue og børnehave

Klippigården - vuggestue og børnehave

Velkommen til Klippigården.
Her på siden kan du holde dig opdateret om hvad der sker i daginstitutionen.

🌳🌲Skovhytten var på tur ned i skoven idag🌳🌲 Hold op en skøn tur vi havde🤩 Fordi natten endelig har budt på lidt regn, bød skoven/skovbunden på en masse spændende og interessante ting at kigge på. Vi så bl.a. skarnbasser, store skovmyre, en gammel rævegrav, små frøer og et firben. Børnene var helt opslugte i skoven og alt det den byder på🙌🏻🌲 - fantastisk oplevelse 🙌🏻🤩🙏🏼 ... See MoreSee Less
View on Facebook
Klippigårdens bestyrelse takker for den store opbakning vi har fået. Tak til politikerne i BUU for at inddrage og lytte til vores stemme 🙏🏻 Vi glæder os til det fremtidige samarbejde om en ny institution og til at bidrage til videreudvikling af Kliplev ☺️ ... See MoreSee Less
View on Facebook
⚠️SKAL KLIPPIGÅRDEN IKKE KUNNE PASSE KLIPLEVS BØRN ?⚠️Klippigårdens gamle pavillon trænger til renovering. Faktisk er den nedrivningsmoden. Der blev ved seneste budgetforlig i Aabenraa Kommune afsat 4 mio.kr til et projekt, der nu viser sig koster 7,4 mio. kr. Forvaltningen har lagt op til, at der bygges for 4 mio. kr., men det betyder, at Klippigården fremover ikke har plads til samme antal børn som vi har i dag! Derfor har bestyrelsen for Klippigården i går sendt vedhæftede brev til Børne- og Uddannelsesudvalget i Aabenraa Kommune. Vi håber på forståelse fra den politiske side!På vegne af forældrebestyrelsen i Klippigården Jeanette Høyrup Todsen 31 20 50 47Anders Peter Christensen 22 86 98 83Christian Møller Veng 40 76 19 90Kære medlem af Børne- og Uddannelsesudvalget.Som forældrevalgt bestyrelse i Klippigården skriver vi til dig i forbindelse med koordineringsgruppens afgørelse omkring Klippigården – anlægsprojekt, på mandag d. 08.08.2022Bevilling:Det bevilgede beløb, 4,0 mio. kr., er fastsat ud fra et projekt omfattende nedrivning af 142m2 28 år gammel midlertidig pavillon samt til- og ombygning af nye tidssvarende faciliteter som erstatning.Igennem byggeudvalgsmøder og workshops er vi kommet frem til hvad der reelt skal til, for at få Klippigården op på et tidssvarende niveau, som fx er gældende for andre institutionsbyggerier i Aabenraa kommune. (som Fladhøj Børnehus og Mølleløkke) Der er således ikke tale om et ekstravagant projekt. Men et projekt, som nutidsgøre Klippigården og sikre bedst mulig trivsel for de 70-75 børn og 17 medarbejdere.Udvikling:De sidste år har Klippigården været igennem en voldsom udvikling i såvel antal børn og antal medarbejdere. For at sætte lidt tal på antal ansatte:1/5 2020: 9 ansatte1/5 2021: 13 ansatte:1/5 2022: 16 ansatte (inkl. én studerende) Altså en fremgang på 6-7 stk. på 2 år.Det samme gør sig gældende for børnetallene for hhv. børnehave og vuggestue1/1 2017 33 børnehavebørn og 0 vuggestuebørn1/1 2020: 37 børnehavebørn og 6 vuggestuebørn1/1 2021: 42 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn1/1 2022: 49 børnehavebørn og 11 vuggestuebørn1/8 2022: 46 børnehavebørn og 11 vuggestuebørnIndmeldte børn pr 1/1 2023: 51 børnehavebørn og 10 vuggestuebørn (erfaringer siger at der altid kommer 8 børnehavebørn og 5 vuggestuebørn ud over de tilmeldte)Klippigårdens behov.Vores institution er i dag normeret 58 børnehavebørn og 16 vuggestuebørn.Skal vores børn have samme areal pr. barn som børn i Rødekro, Bov og Aabenraa Syd, vil det betyde, at der skal bygges en tilbygning på ca. 200m2.Ser vi på den eksisterende institution lever den, i vores øjne, ikke op til de behov, man forventer af en moderne institution. Den er opdelt i mange, meget små rum og mange rum benyttes ikke til det oprindeligt tænkte formål, da udviklingen i børnetal har gjort, at hvert et kontor og personalefaciliteter benyttes til grupperum og lignende.Det er i vores øjne derfor nødvendigt, at de eksisterende bygninger også opdateres til nutidens standarder. Det er ligeledes et krav fra byggeloven, at der i forbindelse med en evt. tilbygning også kigges på ABA og ventilation i de eksisterende bygninger. Det er fra Aabenraa kommune også et krav at der etableres ladestander på p-pladsen. Alt sammen, penge som ellers kunne gå til faciliteter til vores børn og penge som ikke var en del af den oprindelige bevilling.Hvis projektet skal gennemføres som byggeudvalget er kommet frem til, vil det således kræve en tilbygning på ca. 200m2 og modernisering og ombygning af ca. 95m2 eksisterende bygninger. Kigger man samtidig på at der fjernes 142m2 pavillon, giver det et plus på ca. 58m2 i det samlede areal.Som bekendt viser beregning at gennemførelse af det ønskede projekt vil løbe op i ca. 7,4 mio. kr.KonsekvenserByggeudvalget har fremlagt hvad der kan udføres for 4 mio. Fjernelse af pavillon på 142m2Opførelse af ca. 60m2 nybygningOg let ombygning/renovering af ca. 100m2.Den åbenlyse konsekvens af ovenstående er en arealnedgang op 82m2. Kigger man på udviklingen i børnetal og antal ansatte, ender det med at det ikke kun får konsekvenser for den forventede udvikling, men også for nuværende børn og ansatte. Det gælder både i form af trivsel for vores børn og arbejdsmiljø for de ansatte. Men kan i sidste ende også betyde nedgang i antal børn og dermed færre ansatte.Kigger man på det pædagogisk og børnenes læring, kan den mindre plads heller ikke undgå at få konsekvenser for kvaliteten af pædagogernes arbejde og dermed vores børns udvikling.Kigger man på personalefaciliteter ved projektet til 4 mio. kr., vil pladsen til personalet, som allerede i dag er begrænset, begrænses yderligere. Med de krav der er til arbejdsmiljø (kontor, mødelokaler, pauserum, personaletoilet og bad) vil arealbegrænsning betyde et ringere arbejdsmiljø end de ansatte kender i dag.Ovenstående konsekvenser gør, at vi som forældrevalgt bestyrelse, vil fraråde at gennemføre projektet iht. den eksisterende bevilling på 4 mio. kr. Dette skyldes at vi med Kliplev bys udvikling i mente er sikre på at vi inden for kort tid igen vil have en midlertidig bygning stående ved Klippigården. Det mener vi ikke Kliplev er tjent med.Vi vil derfor opfordre til, at Børne- og Uddannelsesudvalget indstiller til Økonomiudvalget, at anlægsbevillingen for om-og tilbygningen af Klippigården forhøjes til 7,4 mio. kr. Alternativt at der på kommende budgetseminar i september 2022 findes ekstra 3,4 mio. kr. til projektet, så Klippigården kan være med til den fortsatte udvikling af Kliplev by.Med venlig hilsen Klippigårdens Bestyrelse. ... See MoreSee Less
View on Facebook
Efter lidt regn igår kom frøerne rigtig frem, mange små hoppede rundt på legepladsen idag🌦️🐸 Børnene brugte formiddagen på at gå på frø-jagt🐸🌞 ... See MoreSee Less
View on Facebook
🚒☀️💦Sidste “Aktiv Sommer i Kliplev” arrangement i denne omgang i Klippigården ☀️😊 Og sikke en af slagsen - vandsprøjt, glidebane, regnbuer og ”ram en bold”. Først var det de yngste (under 6 år) og derefter fik vi besøg af byens større børn og sfoen. ❤️I alt legede 60 børn og voksne med - tak fordi i kom det var så smadder hyggeligt og sjovt!!! 💦😂☀️KÆMPE tak til Kliplev frivillige brændværn der kom med to vogne og fire kompetente brandmænd 🚒👩‍🚒🙏🏻☺️ I sikrede at både store og små en kæmpe oplevelse, tak fordi i ville tage jer tid til at komme forbi!Forsat dejlig sommer til alle ☀️💦 ... See MoreSee Less
View on Facebook